printer1.png

Copyright:

A Pannon Pipics Kft.weboldalak - a továbbiakban: weboldalak - a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Pannon Pipics Kft. - a továbbiakban: Pannon Pipics Kft. - kizárólagosan jogosult. A Pannon Pipics Kft. előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.


Felhasználási engedély:

A weboldalakon található "airplaNET" márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Pannon Pipics Kft. amely ezen védjegyek használatára jogosult. A weboldalakon található termék- és díjszabás - részben szöveges, részben ábrás - nevek a Pannon Pipics Kft. bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Pannon Pipics Kft. előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Változtatás joga:

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Pannon Pipics Kft. fenntartja. A Pannon Pipics Kft. nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá azt, hogy itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének.

Az itt található adatok és információ nem minősíthető úgy, mint a társaság tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, előfizetői magatartások tanúsítására, az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról az általuk igényelt szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.

A Pannon Pipics Kft. szintén fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, amennyiben azt Üzletszabályzata egyébként lehetővé teszi, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, Pannon Pipics Kft. -n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Információk gyűjtése és felhasználása:

A weboldal látogatója tudomásul veszi és a weboldal és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a Pannon Pipics Kft. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság közcélú internet szolgáltatásának nem előfizetője.

A Pannon Pipics Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy weboldal több pontján történik információgyűjtés., néhány szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet.

A Pannon Pipics Kft. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketing tevékenységéhez piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az Ügyfélszolgálaton keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A weboldalakról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa a Pannon Pipics Kft.

Regisztráció:

Hírlevél szolgáltatásunkban való részvételhez a regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A regisztráció során a felhasználó elérhetőségeit is igényelhetjük. A kért információt arra használjuk, hogy a Hírlevelet a megadott helyre eljuttassuk.

Linkek:

A weboldalainkon találhatóak linkek más cégek weboldalaira. A Pannon Pipics Kft. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. A fenti adatkezelési és titoktartási nyilatkozat csak a Pannon Pipics Kft. weboldalaira vonatkozik.

Biztonság:

A Pannon Pipics Kft. minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Felelősség korlátozása:

Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Pannon Pipics Kft. az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták:

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Vas Megyei Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Ablak bezárása